Dette afsnit indeholder henvisninger til en række relevante love, bekendtgørelser, foldere m.v., som det kan være nyttigt at kende for enhver grundejer.
Dette afsnit vil løbende blive ajourført og suppleret – SGF imødeser gerne forslag til den type af links, bilagt en kort beskrivelse.