En af de største succeser, som SGF har etableret for medlemsforeningerne er Brøndrensningsordningen.

Næsten alle SGF’s medlemmer, der har ansvar for vejbrønde, er tilknyttet ordningen, som gennem dens løbetid har været meget økonomisk fordelagtig. Det har således ikke været ualmindeligt, at en grundejerforening har opnået en besparelse på mellem 50% og helt op til 100% ved at tilslutte sig ordningen.  Det kan jo nemt blive flere tusinde kroner, hvis man har mange vejbrønde og har været tilknyttet ordningen gennem nogle år.

Ordningen, der i år fejrer sin 13-års fødselsdag, blev oprindeligt indgået med Kommune Teknik København, KTK. Imidlertid måtte KTK i 2006 meddele, at man ikke længere måtte tilbyde brøndrensning til private grundejerforeninger, og det var således nødvendigt at finde en anden virksomhed, som kunne fortsætte ordningen på samme fordelagtige vilkår.
Valget faldt på firmaet Leif M. Jensen, LMJ, som siden på fortræffelig vis har stået for den årlige brøndrensning – ikke alene rent udførelsesmæssigt, men også prismæssigt. Igennem alle årene er det lykkedes at holde prisen pr. renset vejbrønd stort set uændret på et lavt niveau. Eksempelvis var prisen pr. vejbrønd i 2006 på 41 kr., hvilket den også vil være i år. ! Hertil kommer tillæg for olie og for at aflevere materialet fra oprensningen, men disse fastsættes ikke af LMJ, men reguleres henholdsvis via Danmarks Statistiks indeks og kommunens priser for at modtage ’affaldet’.

I år forventes brøndrensningen at finde sted omkring uge 45.
Vær opmærksom på at varsko grundejerne i jeres foreninger om, hvornår brøndrensningen finder sted, så det så vidt muligt undgås, at der holder parkerede biler over ristene. Samtidig vil det naturligvis være en fordel, hvis grundejerne samtidig sørger for at feje rendestene og dæksler inden brøndrensningen.
Er jeres forening ikke med i ordningen, kan I stadig nå at komme med i årets brøndrensning. Der er tilmeldingsblanket under fanebladet Medlemsområde (brøndrensning).