Onsdag den 25. april 2018 kl. 18.30

Restaurant Kareten
Hollænderdybet 1

Vi indleder generalforsamlingen med at tage imod 2 repræsentanter fra Forsikringsselskabet HDI Danmark og 1 repræsentant fra Myrälf forsikringsagentur, hvorigennem vi har vor kollektive Bestyrelses-, Ledelses- og Erhvervsansvarsforsikring, som mere end 50 foreninger har tilsluttet sig. Vi får en gennemgang af aftalen omkring dækningsomfang, skadeeksempler m.v. og vi får selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål.
Vi starter præcis kl. 18.30

Derefter er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Økonomi
Regnskab 2017 (til godkendelse)
Budget 2018 (til orientering)
Kontingent 2019 (til vedtagelse)

4. Behandling af indsendte forslag
Der er ikke indkommet forslag (Skal være indsendt senest den 1. marts)

5. På valg er:
Formand Svend Vexby genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem Anita G. Jensen genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem Niels Frederiksen genopstiller
Bestyrelsessuppleant Carsten Schouw genopstiller
Bestyrelsessuppleant Peter Svenson genopstiller
Revisor Tue Christensen genopstiller
Revisorsuppleant Ingrid Slott genopstiller

6. Eventuelt

Øl, vand og smørrebrød er aftenens traktement.
– Vi spiser når generalforsamlingen er afsluttet.

Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding på email-adresse: tilmelding@sgfnet.dk eller
på telefonsvarer 32 59 03 15 eller ved indsendelse af nedenstående kupon til foreningens kontor, senest den 22. april 2018. – Husk at oplyse medlemsnr. / foreningsnavn og hvor mange I kommer