Vejledning om private fællesveje

2015

Lokaludvalgene i København har med deres tætte kontakt til grundejerforeninger, vejlav og boligforeninger et godt kendskab til de udfordringer, der kan være på de private fællesveje. Det er med baggrund i disse erfaringer, at lokaludvalgene har taget initiativ til denne vejledning.

http://www.sgfnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/vejledning-om-private-fllesvejepdf-_1509.pdf

I november-december 2019 har lokaludvalgene udsendt et opdateringsark til vejledningen

http://www.sgfnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/LokaludvalgVejledning_Opdateringsark_2019_06.pdf