Dong

Status på omlægning af el

Arbejdet med omlægning af el fra ”Luft til jord”

Ved årsskiftet påbegyndte DONG arbejdet med omlægning af el-ledningerne i luften til kabler i jorden i Københavns Kommunes del af Amager. Omlægning havde fundet sted i boligejendoms områder forudgående. Omlægningen på Amager vedrører virkelig mange private grundejere og fællesveje, og dermed grundejerforeninger og vejlav mv.

Når DONG begynder at grave for nedlægning af el-kabel i dit område………


læs mere her

Omlægning af el-ledninger i Sundbyerne

Vedr.: DONG og omlægning af el-ledninger i Sundbyerne på Amager

Som led i vores løbende kendskab til og information til vore omgivelser omkring
ovennævnte spørgsmål skal jeg meddele følgende. Meddelelsen er i fortsættelse af
den af os den 10. juni 2013 udarbejdede og publicerede orientering om ”DONGs
planer for omlægning af el-ledninger fra luft til jord i Sundbyerne, Amager”.

Nedgravning af luftledninger

Vedhæftede information er en foreløbig orientering om DONGs procedurer ved den kommende nedgravning af luftledninger:

Læs orienteringen her…

Luftledninger nedgraves – Hvornår??


Se hvornår Dong lægger dine luftledninger i jorden.
Bor du på en vej, hvor der stadig er luftledninger, så kan du her tjekke hvornår Dong har planlagt at komme og lægge dem i jorden.
Du kan benytte nedenstående link for at se hvornår der er planlagt kabelnedlægning på din adresse.
Når du har gjort det, så skal du klikke på ”Her graver vi” og en ny side kommer frem – bemærk, at du måske bliver spurgt om at downloade et Microsoft program for at kunne få siden vist. Det tager kun 10 sek. Når du har gjort det, skal du trykke på F5 for at opdatere siden.
Så er det blot at indtaste din adresse i søgefeltet.
www.dongenergy-distribution.dk/da/Privat/Kundeservice/Kabellægning/Pages/Kabellaegning.aspx

Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten