Diverse

Konkurrence: Bedste grønne klimavej

Grundejerforening vinder 40.000 kr. til klimaprojekt.

Når DONG begynder at grave for nedlægning af el-kabel i dit område………


læs mere her

Vis hvad du værdsætter ved vand

Det danske verdensklasse-vand er en luksus, som HOFOR i anledning af FN’s internationale Vanddag den 22. marts hylder med konkurrencen “Vis hvad vis værdsætter ved vand”.

Læs om konkurrencen her

Omlægning af el-ledninger i Sundbyerne

Vedr.: DONG og omlægning af el-ledninger i Sundbyerne på Amager

Som led i vores løbende kendskab til og information til vore omgivelser omkring
ovennævnte spørgsmål skal jeg meddele følgende. Meddelelsen er i fortsættelse af
den af os den 10. juni 2013 udarbejdede og publicerede orientering om ”DONGs
planer for omlægning af el-ledninger fra luft til jord i Sundbyerne, Amager”.

Nedgravning af luftledninger

Vedhæftede information er en foreløbig orientering om DONGs procedurer ved den kommende nedgravning af luftledninger:

Læs orienteringen her…

Gennemkørende eller lokal trafik

I den nye privatvejslov er der kommet en mulighed for gennem en trafiktælling at ”tvinge” kommunen til at overtage en privat fællesvej som offentlig vej (eller i det mindste gennemføre trafikregulerende foranstaltninger til at nedbringe mængden af uvedkommende trafik).
I den relation har det været spekulationer om, hvorledes man vurderede trafik, der vedrørte trafik til og fra skoler og andre institutioner. De, der bor i lokalområdet, oplever jo trafikken som en uvedkommende belastning for områdets beboere.

Luftledninger nedgraves – Hvornår??


Se hvornår Dong lægger dine luftledninger i jorden.
Bor du på en vej, hvor der stadig er luftledninger, så kan du her tjekke hvornår Dong har planlagt at komme og lægge dem i jorden.
Du kan benytte nedenstående link for at se hvornår der er planlagt kabelnedlægning på din adresse.
Når du har gjort det, så skal du klikke på ”Her graver vi” og en ny side kommer frem – bemærk, at du måske bliver spurgt om at downloade et Microsoft program for at kunne få siden vist. Det tager kun 10 sek. Når du har gjort det, skal du trykke på F5 for at opdatere siden.
Så er det blot at indtaste din adresse i søgefeltet.
www.dongenergy-distribution.dk/da/Privat/Kundeservice/Kabellægning/Pages/Kabellaegning.aspx

Referencer til gode revisorer

Vi ønsker at gøre brug af en ekstern revisor til at godkende vores regnskab. Kan nogen anbefale en tillidsvækkende og pålidelig en af slagsen med den rigtige pris?

Vh Gustaf

Så let fanger du Dræbersnegle

Har du Dræbersnegle i haven?
Selvom du måske ikke har set nogle, så kan de være der alligevel.
Her er et lille tip, efter egen afprøvning.
Mest effektive metode til at fange dem er med en lille plastpose med lidt alm. øl. Posen er udformet på en snedig måde.
Tro det eller ej, det virker 100%
Poser kan købes via dette link: www.noslug.com

Generalforsamlingen april 2012

Tak for en velafviklet generalforsamling og som sædvanlig med et godt indlæg før mødet.
Havde nu håbet på smørrebrød.
Kunne det tænkes næste år?
Hvor kan vi skrive, hvis vores forening fik skyllet alle kældre igennem sidste sommer?
Hilsen Bjarne Ackey, G/F Landlyst

Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten