Konkurrence: Bedste grønne klimavej

Grundejerforening vinder 40.000 kr. til klimaprojekt.

Regnen kommer. Hvad kan vi gøre ved det selv? Det spørgsmål stillede Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg, Sundbyernes Grundejerfællesskab og Miljøpunkt Amager til alle private fællesveje på Amager, da de i fællesskab lancerede konkurrencen ’Grøn Klimavej’ i efteråret 2014. Formålet var at skabe ideer til, hvordan man på private fællesveje kan håndtere regnvandet på overfladen frem for at sende det i kloakken. Der kom fem forslag, hvoraf tre gik videre til finalen, og nu er der kåret en vinder: Grundejerforeningen Fredens Bo i Amager Vest.

Dermed har foreningen sikret sig 40.000 kr. til rådgivning om en realisering af deres projektforslag. Det var en enig jury, der pegede på vinderprojektet. Ud fra en samlet betragtning vurderede dommerne, at netop dette projekt kunne have en stor effekt, være realiserbart og så generaliserbart, at det kan inspirere til klimatilpasning andre steder. Projektet er godt, bl.a. fordi der er mange løsninger i spil, såsom nedsivning, fordampning og opmagasinering. Og juryen opfordrer nu grundejerforeningen til at arbejde videre med projektet.

Stadsarkitekt Tina Saaby om konkurrencen og vinderen:
”Denne konkurrence har været en katalysator for at grundejerforeninger med private fællesveje kan tænke nyt om deres vejarealer. Det er både i byens og grundejernes interesse, at byen bliver bedre til at håndtere regnvand, samtidig med at der skabes nye muligheder for ophold, aktiviteter og fællesskaber i byens kvarterer. Vinderprojektet er et godt eksempel på hvordan man lokalt kan gribe udfordringen med regnvand kreativt an, så vandet giver noget smukt og godt tilbage til borgerne. Og det er et projekt, der kan styrke det lokale områdes identitet og inspirere til at engagere det lokale fællesskab i omdannelsesprocessen”.

Baggrunden for at grundejerforeningen indsendte et forslag til konkurrencen er en forestående vejrenovering. Det gjorde det oplagt at tænke i klimatilpasning udformet som en rekreativ, grøn løsning for vejen, som kan blive til gavn og glæde for både børn og voksne i det daglige. Grundejerforeningen Fredens Bo blev dog både overrasket og glad, da den fik besked om, at den havde vundet konkurrencen. Dorthe Pedersen fra foreningen fortæller:

”Jeg er stadig helt målløs over, at vi har vundet. Men det bliver spændende at arbejde videre med projektet og de tekniske udredelser, nu hvor vi har mulighed for at få den nødvendige rådgivning”.

Nu vil det lokale miljøkontor, Miljøpunkt Amager, gå ind og give foreningen støtte til at komme videre med projektet, og vil også gå i dialog med HOFOR om at undersøge, hvorvidt projektet kan blive et af de medfinansieringsprojekter, som skal være med til at klimatilpasse København.

Hvis du vil læse lidt mere om projektkonkurrencen og de 3 udvalgte projekter så kig f.eks på følgende link:

www.miljopunkt-amager.dk/klimakonkurrence

Skriv et svar

Du skal være logget på for at kunne svare.