1000 spørgsmål til advokat Morten Mark Østergaard

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 – 21.00

Amager Kulturpunkt – ”Loftet”
Øresundsvej 4, 2. sal

Aftenens emne: 1000 spørgsmål til advokat Morten Mark Østergaard
Morten Østergaard er grundejernes repræsentant i et udvalg nedsat af Justitsministeriet.

Morten Østergaard vil komme ind på emner omkring bestyrelsesansvar, den nye vejlov og hvad der har været af sager, og noget om pligtig deltagelse eller ej af vedligeholdelse af privat vej, hvis ens ejendom i grundejerforeningen ligger ud til en offentlig vej.

Et af de punkter, som ofte giver anledning til spørgsmål er lovens definitioner, herunder navnlig hvad forskellen er på en privat vej, en privat fællesvej og en offentlig vej. Derfor vil definitionerne også blive gennemgået.
Herudover gennemgås emner som vedligeholdelsespligt, ansvar for personskader som følge af manglende vedligeholdelse, vedligeholdelsesservitutter og bortfald af disse.
SGF-medlemmerne opfordres til at komme til mødet. Se hele invitationen til mødet her.

Skriv et svar

Du skal være logget på for at kunne svare.