Konkurrence: Bedste grønne klimavej

Bedste grønne klimavej på Amager
På en grøn klimavej ledes regnen, der falder på veje og fortove, til udvalgte steder for nedsivning/afstrømning lokalt i stedet for i kloakken. Giv et bud på, hvordan jeres private fællesvej kan blive til en grøn klimavej med sådanne steder og deltag i konkurrencen om 40.000 kr. til projektrådgivning.

Deltag som grundejerforening, vejlaug eller som privat person. Dit konkurrencebidrag skal sendes til post@miljopunkt-amager.dk eller pr post til Miljøpunkt Amager, Jemtelandsgade 3, 2. sal, 2300, senest den 1. december 2014. Kontakt Miljøpunkt Amager for vejledning om konkurrencen eller klimatilpasning på Amager. Læs konkurrencebetingelserne på: www.miljopunkt-amager.dk/klimakonkurrence

Konkurrencen afholdes for at sætte gang i klimatilpasning og begrønning på veje og fællesarealer på Amager, og for at gøre opmærksom på muligheden for medfinansiering af grønne klimaveje. Konkurrencen er et samarbejde mellem Miljøpunkt Amager, Sundbyernes Grundejerfællesskab samt Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg.

Kontakt Miljøpunkt Amager: tlf 82 32 58 14, post@miljopunkt-amager.dk,www.miljopunkt-amager.dk

Skriv et svar

Du skal være logget på for at kunne svare.

Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten