Status på omlægning af el

Arbejdet med omlægning af el fra ”Luft til jord”

Ved årsskiftet påbegyndte DONG arbejdet med omlægning af el-ledningerne i luften til kabler i jorden i Københavns Kommunes del af Amager. Omlægning havde fundet sted i boligejendoms områder forudgående. Omlægningen på Amager vedrører virkelig mange private grundejere og fællesveje, og dermed grundejerforeninger og vejlav mv.

I dele af Vestamager fandt omlægningen sted før sommerferien – med afleveringsforretning, detailopfølgning etc. I resterende områder af Vestamager samt hele Østamager arbejder 3 store entreprenørfirmaer – Kemp&Lauridsen, Munck og NCC – ihærdigt med at gennemføre omlægningen. Det er foregået efter sommerferien, og ifølge DONG og Københavns Kommune skrider arbejdet nogenlunde planmæssigt frem – med kun 14 dages forsinkelse – så det forventes færdigt og afleveret til ca. 1. november 2014.

Der har i forbindelse med arbejdet ikke været uoverstigelige problemer. Uforudsete jordbundsforhold, øvrige kabel- og rørføringer og senest vejrliget har influeret på arbejdsgange i forbindelse med projektet.

Skriv et svar

Du skal være logget på for at kunne svare.

Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten