Amager vil ikke være et soppebassin

/
Det er den 2. juli 2011. Himlen åbner sig over København. Regnen vælter ned, og hurtigt er gader, skakter og kældre oversvømmede og meget står ikke til at rede. Hele byen er ramt. Ikke mindst de 120.000 beboere på det flade Amager i Københavns Kommune.
”Jeg har installeret en højvandslukker, da jeg to gange har haft en meters vand i hele kælderen på 112 m2. D. 2/7 blev vandet presset ind bl.a. ved fjernvarmerørene. Det var nærmest som et vandfald, fra de to rør”, fortæller en grundejer i en undersøgelse lavet i juni 2012 af Amagers to lokalpolitiske udvalg -kaldet lokaludvalg.
Sammenlagt med flere andre alvorlige regnhændelser de senere år, sætter skybruddet i sommeren 2011 tykke streger under behovet for at klimatilpasse København. Behovet forstærkes af prognoser for fremtidens vejr, der peger på mere ekstreme regnskyl om sommeren, mere nedbør om vinteren, flere storme og stigende vandstand i havene. Derfor vil både borgere, politikere og kommune gerne i gang med klimatilpasningen. Udfordringen er hvordan?
Ny skybrudsplan i København
Københavns Kommune har netop afsluttet en høring af en ny skybrudsplan, der fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, sådan at de ikke gør skade. Kommunen forventer, at det vil tage ca. 20 år at gennemføre tiltagene i planen.
Grundideen er, at kloakkerne skal aflastes, ved at noget af vandet ledes udenom kloakkerne, fx via nedsivning. Resultatet skal både løse regnvandsproblemer og samtidig gøre byen grønnere. Og der er brug for både kommune- og borgerkræfter, hvis dette skal lykkes.
Borgere og grundejere er vigtige medspillere
Amagers to lokaludvalg gennemførte i juni 2012 en borgerundersøgelse efter skybruddet d. 2. juli 2011. Undersøgelsen giver indblik i de regnvandsproblemer og -løsninger grundejerne på Amager har og ser for sig. 600 borgere fra hele Amager deltog. 75 procent af deltagerne havde problemer ved skybruddet, hvoraf over 80 procent havde oversvømmede kælder. Over halvdelen af alle deltagere i undersøgelsen har gennemført tiltag for at forebygge problemer, mens 25 procent er i gang eller overvejer.
Deltagerne i undersøgelsen efterspurgte opsøgende rådgivning om hvordan regnvand kan udnyttes i husholdningen, samt om andre løsninger, herunder faskiner. I undersøgelsen blev deltagerne også spurgt om, hvorvidt de mente at grundejerforeningerne, med bistand fra kommunen, kunne være omdrejningspunkt for indsatser om, hvorledes husejere kan forebygge oversvømmelser, udnytte regnvand og /eller nedsive regnvandet lokalt for at
aflaste kloaknettet? Et flertal svarede ja.
Der står altså mange husejere på spring for at undgå oversvømmelser ved at aflede vandet væk fra kloakken. Og grundejerforeningerne kunne blive en brik i det samlede klimatilpasningsarbejde i København. Mange beboere er nemlig opmærksomme på de ulemper, det kan give, hvis det kun er den enkelte grundejer, der iværksætter en løsning for sig selv.
En deltager i undersøgelsen siger:
”Det er egoistisk at lave enkeltløsninger. Når en grundejer sikrer sig får alle andre hans vand. Det er skruen uden ende. Man må tænke større!”.
Ingen kommunale planer for Amager
En skybrudsplan er en måde at tænke stort på. Og planen for København indeholder mange gode og nødvendige tiltag. Desværre bare ikke nogen på Amager, trods store oversvømmelser de senere år. Konsekvensen er umiddelbart, at borgere og virksomheder på Amager selv står med opgaven at sikre deres boliger og lokalmiljø mod såvel
hverdagsregn som skybrud. Er de klar til handling? Ja, det er de. Men der er grænser for hvad borgere og virksomheder i sig selv kan opnå. En ny rapport fra DTU’s Institut for Vand- og Miljøteknologi peger på, at det er både for dyrt og for ineffektivt at bede parcelhusejerne om at grave faskiner ned for at håndtere de stigende mængder regn. Særligt ved skybrud kan faskiner ikke gøre den store forskel. Og på Amager ligger grundvandet mange steder på højt, at faskiner slet ikke kan anbefales.
Handling både lokalt og kommunalt
Derfor har lokaludvalgene på Amager sammen skrevet et projektforslag til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, om hvilke kommunale tiltag og demo-projekter, lokaludvalgene anbefaler for bydelen. Tiltag, som skal virke i samarbejde mellem kommune og lokale aktører. Og lokaludvalgene er allerede gået i samarbejde med det lokale miljøkontor Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejer Fællesskab (SGF),
der repræsenterer 100 foreninger og ca. 5.000 husstande. For hverken lokaludvalg eller borgere på Amager vil vente med hænderne i skødet på, at der sker noget. Sammen med kommunen ønsker lokaludvalgene, at tænke løsningerne sammen på tværs af veje, private haver, offentlige bygninger, kloakker osv. For at undgå, at en af Købehavns største bydele forvandler sig til et gigantisk soppebassin, hver gang det virkeligt regner.
Se mere om undersøgelsen: ”Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 –En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager”
her: www.avlu.dk
Øvrige links:
Amager Vest Lokaludvalg: www.avlu.dk
Amager Øst Lokaludvalg www.amageroestlokaludvalg.kk.dk
Sundbyernes Grundejerfællesskab: www.sgfnet.dk
Miljøpunkt Amager: www.miljopunkt-amager.dk
For yderligere oplysninger:
Erhardt Franzen: 21633799 (Amager Vest Lokaludvalg)
Claus Knudsen: 82325814 (Miljøpunkt Amager)

Skriv et svar

Du skal være logget på for at kunne svare.

Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten