Rapport vedr. klimatilpasning på Amager

I sommer har København Kommunes to lokaludvalg på Amager gennemført en omfattende spørgeundersøgelse vedrørende klimatilpasning i tilfælde af skybrud. Undersøgelsen er foretaget blandt parcelhusejere og beboere i Sundbyøster og Sundbyvester. Resultatet af undersøgelsen foreligger i form af en rapport “Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011”. Rapporten giver god indsigt i parcelhusfolkets udfordringer og frustationer i tilfælde af skybrud, med afledning af store mængder overfladevand. Rapporten fortæller endvidere om mange forskellige skader som følge af overfladevand og afledningen af det. Således kan rapporten bruges som inspirationskilde til etablering af løsninger, der kan være med til at forebygge oversvømmelser i beboelsesområder i tilfælde af skybrud.

Overordnet skal rapporten være med til at understrege nødvendigheden af, at Københavns Kommune, fremadrettet er bevidst om, at være med til at afhjæpe de betydelige problematikker, der er på Amager med afledning af store mængder overfladevand i tilfælde af skybrud. I den sammenhæng er “Klimatilpasning” fremadrettet valgt som et indsatsområde i SGF.

Skriv et svar

Du skal være logget på for at kunne svare.

Log på
Kalender
28. september 2020 19:00 Generalforsamling, Rest. Kareten