Brugerregistrering

Desværre er der pt. en del uvelkomne gæster som forsøger at få adgang til vore sider, så derfor kan du ikke registreres automatisk, men send en mail til webmaster (at) sgfnet.dk for at bestille en adgangskode.

Ekstra beskyttelse af logon

Da vi uafbrudt bliver forsøgt hacket af robotter er der lagt
et ekstra logon med adgangskode og password på for de brugere som allerede er registrerede.
Brugernavn:sgfnet Adgangskode:adgang123.

Da det er robotter som forsøger at komme ind er der ikke noget risikabelt ved at angive det ekstra logon i klartekst.

 

1000 spørgsmål til advokat Morten Mark Østergaard

Under denne overskrift blev der den 12. maj 2015 afholdt medlemsmøde i SGF.

Knap 40 personer deltog i mødet, hvor to hovedemner blev gennemgået: Bestyrelsesansvar og den nye Privatvejslov.

Det blev bl.a. klart under mødet at en bestyrelsesansvarsforsikring, som den der tilbydes gennem SGF, er en god idé.

De vigtigste ændringerne i forhold til den tidligere vejlov og lovens definitioner, herunder navnlig hvad forskellen er på en privat vej, en privat fællesvej og en offentlig vej, blev gennemgået.

Læs hele advokatens materiale her som pdf-fil.

Konkurrence: Bedste grønne klimavej på Amager

Grundejerforening vinder 40.000 kr. til klimaprojekt.

Regnen kommer. Hvad kan vi gøre ved det selv? Det spørgsmål stillede Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg, Sundbyernes Grundejerfællesskab og Miljøpunkt Amager til alle private fællesveje på Amager, da de i fællesskab lancerede konkurrencen ’Grøn Klimavej’ i efteråret 2014. Formålet var at skabe ideer til, hvordan man på private fællesveje kan håndtere regnvandet på overfladen frem for at sende det i kloakken. Se hvem der vandt!!!

Nyhedsmail

Vi har i bestyrelsen gennem nogen tid drøftet, på hvilken måde det er mest hensigtsmæssigt at henvende os til medlemskredsen, når der er nyheder af grundejermæssig fælles interessant karakter.

Vi er nået frem til det resultat, at vi løbende vil samle nogle få og forholdsvis korte aktuelle emner, redigere dem sammen og sende dem ud i medlemskredsen via mail – en Nyhedsmail se mere under bestyrelsesnyt på opslagstavlen.

Ny Amagerbrogade

Lokalplan nr. 158 med tillæg nr. 1 til ”Amagerbrogade” er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014.

Hermed henvises link til Købehavns Kommunes hjemmeside, hvor materiale om vedtagelse og bekendtgørelse findes.

Link til Københavns Kommunes hjemmeside