Brugerregistrering

Desværre er der pt. en del uvelkomne gæster som forsøger at få adgang til vore sider, så derfor kan du ikke registreres automatisk, men send en mail til webmaster (at) sgfnet.dk for at bestille en adgangskode.

Ekstra beskyttelse af logon

Da vi uafbrudt bliver forsøgt hacket af robotter er der lagt
et ekstra logon med adgangskode og password på for de brugere som allerede er registrerede.
Brugernavn:sgfnet Adgangskode:adgang123.

Da det er robotter som forsøger at komme ind er der ikke noget risikabelt ved at angive det ekstra logon i klartekst.

Medlemsmøde  den 12. maj 2015 kl. 19.00 – 21.00

Amager Kulturpunkt – ”Loftet”
Øresundsvej 4, 2. sal

Aftenens emne: 1000 spørgsmål til advokat Morten Mark Østergaard
Morten Østergaard er grundejernes repræsentant i et udvalg nedsat af Justitsministeriet.
Morten Østergaard vil bl.a. komme ind på emner omkring bestyrelsesansvar, den nye vejlov og hvad der har været af sager, og noget om pligtig deltagelse eller ej af vedligeholdelse af privat vej, hvis ens ejendom i grundejerforeningen ligger ud til en offentlig vej.
Læs mere på opslagstavlen under Div. arrangementer


Nyhedsmail

Vi har i bestyrelsen gennem nogen tid drøftet, på hvilken måde det er mest hensigtsmæssigt at henvende os til medlemskredsen, når der er nyheder af grundejermæssig fælles interessant karakter.

Vi er nået frem til det resultat, at vi løbende vil samle nogle få og forholdsvis korte aktuelle emner, redigere dem sammen og sende dem ud i medlemskredsen via mail – en Nyhedsmail se mere under bestyrelsesnyt på opslagstavlen.

Konkurrence: Bedste grønne klimavej på Amager

På en grøn klimavej ledes regnen, der falder på veje og fortove, til udvalgte steder for nedsivning/afstrømning lokalt i stedet for i kloakken. Giv et bud på, hvordan jeres private fællesvej kan blive til en grøn klimavej med sådanne steder og deltag i konkurrencen om 40.000 kr. til projektrådgivning.

Læs mere her

Klimatilpasningsmøde 06 oktober 2014

Overordnet har Københavns Kommune den målsætning, at mindst 30 % af den regn (skybrud), der falder i kommunen, ikke må ledes i kloakkerne, men skal afledes lokalt i områderne, hvor regnen falder (LAR).

Et af de kommende tiltag er udskrivning og gennemførelse af en konkurrence om, hvordan du/I kan klimatilpasse din/jeres forenings vej.

Som led i annonceringen af konkurrencen arrangerer involverede parter “Annoncerings-Event” (Orienteringsmøde) mandag den 6. oktober 2014

SGF-medlemmerne opfordres til at komme til mødet. Se invitation/program for orienteringsmødet her. Tilmelding til mødet er ikke nødvendigt.

Dongs præsentation på generalforsamlingen 24. apr.

Hent præsentationen her i pdf- format

Ny Amagerbrogade

Lokalplan nr. 158 med tillæg nr. 1 til ”Amagerbrogade” er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014.

Hermed henvises link til Købehavns Kommunes hjemmeside, hvor materiale om vedtagelse og bekendtgørelse findes.

Link til Københavns Kommunes hjemmeside


Når DONG begynder at grave for nedlægning af el-kabel i dit område………


læs mere her